FlyINverted

FlyINverted200900001

Hold farten, hold kursen, hold krængningen, check horisonten... Kommentarer som normalt er møntet en grøn A-elev, som kæmper bravt med at få de elementære flyvefærdigheder ind på rygraden. Kommentarer man som FI’er normalt ikke er vant til at modtage fra bagsædet, et sæde man jo normalt selv besætter. Ikke desto mindre var aspiranterne på årets FlyINverted sat tilbage til grundskolingsniveau allerede fra første dag.

FlyINverted er et dedikeret kursus i grundlæggende og videregående kunstflyvning, og de første spadestik blev foretaget i 1994, hvor en udsøgt gruppe af fynske piloter drog til Polen og fik grundlaget og træningen til videregående kunstflyvning. I efteråret 1994 blev et udvalg nedsat bestående af Bent Kirkegaard (Ålborg), Geert Sørensen (Tølløse), Ingo Dierker (SG70), Lars Brandt (Fyn) samt Søren Andersen (Fyn) med formål bl.a. på baggrund af Polske og Østrigske erfaringer at udfærdige et sæt skolingsnormer og teorimateriale til uddannelsen I Sommeren 1995 var kunstflyvnings uddannelsen en realitet og svæveflyvecenter Arnborg lagde rammerne til arrangementet. På dette kursus var en af Herning Svæveflyveklubs „gamle“ kendinge Lars Bæhrenz Christensen (LBC) med som kursist. Kurset er siden udviklet, og udvidet med flere instruktører til forestå undervisningen.

Efterfølgende er kurset flyttet til Vesthimmerland, Aars under navnet FlyInverted, hvor man har mindre trafik at tage hensyn til. Det køres nu under særdeles kyndig hånd af Steen Thomasberg (Aars), Michael Nyrup (Fyn), Lars Brandt (Fyn) med flere, og er nu lagt ind under DSvU og SveDanNor fællesskabet.

En uge på FlyINverted

FlyINverted200900002

Instruktør Steen Thomasberg...

En klar anbefaling fra kursusledelsen er at møde allerede lørdag eftermiddag, og etablere sig med telt eller campingvogn. Ugen er hård og kursusstart er søndag morgen. Det danske sommervejr er lunefuldt, så programmet er fleksibelt. I år blev teorien klaret søndag.

Teoridelen er omfattende, og består af: Kunstflyvningstilrettet MYB, Flyets ydeevne og begrænsninger (FYB), Forberedelse og klargøring ved kunstflyvning, Manøvrelære, Konkurrence, og Do’s and Dont’s samt diverse slutbetragtninger.

Det 80 siders tætskrevne kompendium blev akkompagneret af FlyINverted-instruktør Steen Thomasbergs betragtninger og erfaringer, samt kommentarer fra materielkontrollant Kim Bjørn og flere af de uddannede FlyINverted piloter som også bruger ugen til at finpudse og træne. Teoridelen er relevant, og meget interessant. Allerede efter teorilektionen fornemmede man straks, at dette kursus er gennemtænkt, og sikkerhed både for fly og piloter har topprioritet.

Kunstflyvningsaspiranterne på FlyINverted 2009 var Lis Arneberg og Jørgen Munk Nielsen fra Slaglille, Lars Jensen, og Michael Rasmussen fra Aarhus, samt undertegnede fra Herning.

FlyINverted200900003

Søndag eftermiddag bød på opklaring, og Unionens Puchazc skulle samles og klargøres, og Aviators ASK21 trækkes ud. Kursets første flyvninger er baseret på positive manøvrer, og hører under den grundlæggende kunstflyvning.

Her fik jeg den første åbenbaring, idet jeg da helt klart mente, at kunne udfører de mest perfekte loops, og stallturns der nogensinde er foretaget (sådan da). Jeg blev klogere – og måtte erkende at kunstflyvning ikke er så simpelt endda. Og dette var kun den grundlæggende del!

Efter nogle mere eller mindre højlydte, dog venligt mente hånlige kommentarer fra bagsædet, måtte jeg sande, at det langt fra handler om at trække G og vride flyet rundt med hård belastning. Nej der skal aflastes, så man så at sige ikke medbringer genereret opdrift med ind i manøvren, men derimod genererer og kontrollerer opdriften i manøvren, og der skal markeres overgang til ny manøvre, hastigheden skal holdes og hovedet skal holdes koldt. Tænk at lave de kendte manøvrer, nu med minimum af belastning, og resultatet bliver endda pænere...

Dagens tredje flyvning refererer direkte til indledningen af dette ‘skriv’. Rygflyvning er elementært og vigtigt at mestre under kunstflyvning, da det under mange af manøvrerne er den flyvetilstand man etablerer, hvis en avanceret manøvre kikser.

Så det er tilbage på grundskole niveau, og efter første flyvning kunne jeg konstatere, at jeg kom til at hænge en hel del på ryggen de næste dage. Rulle ind til rygflyvning og etablere fart og kurs, rulle ud igen... og så forfra gentagne gange. Det er en temmelig stor mundfuld. Senere foretager man kursændringer på ryggen, og til sidst laver man et pænt rundt 8-tal på ryggen. Jeg kom til at hænge meget i selerne og sætte pris på god fastspænding. Rygflyvningen blev mestret og efter nogle spind i Puchaczen med indgang og udretning på kurs kunne vi fortsætte med flere manøvrer.

FlyINverted200900004

Instruktør Michael Nyrup kommenterer fysisk...

Rul med et 18 meter svævefly i ASK21/Puchacz klassen er en symfoni af rorkoordinationer og uvante påvirkninger, og er bestemt ikke lige til; men erfaringerne fra rygflyvningerne giver en udsøgt ballast - og tryghed - idet man ved, man har en sikker havn på ryggen, hvis alt andet kikser. Især rul kan gå rivende galt, og er en manøvre man skal foretage mange gange før den tilnærmelsesvis sidder i skabet. Om den så bliver pæn kan efterfølgende diskuteres, men guleroden til forbedring er en kæmpe motivationsfaktor. Efter rul skal en gammel WWI „dogfight“ manøvre trænes. Max Immelman kom på forkant og skudhold mod sine kompetanter med denne manøvre, i dag har den dog mere fredelige formål, og er normalt en fast bestanddel af et kunstflyvningsprogram og flittigt benyttet som vendemanøvre, der (forhåbentlig) gør, man bliver inde i sin kunstflyvning boks. Immelman-manøvren består af et loop, hvor man retter ud til rygflyvning på toppen og ruller flyet ud på kurs modsat indgangen. Grundig instruktion og gentagelser gjorde, at

også denne manøvre kunne mestres, og næste vendemanøvre påbegyndes... Retournement, som også kendes som split-S. Manøvren består af et halv rul til rygflyvning, hvorefter man trækker flyet ned i et halvt loop, med udgang modsat indgangen. Her kommer erfaringen fra rygflyvning endnu engang til sin ret, da man afhængig af fart kan komme til at hænge mere eller mindre lang tid på ryggen. Endnu en manøvre som kan forfines igen og igen, og bestemt ikke en man skal forhaste.

FlyINverted200900005

Om onsdagen var alle delmanøvrerne, Loop, Spind på kurs, Rygflyvning, Immelman, Retournement, Stallturns, rul til venstre og højre gennemfløjet med fokus på sikker fuldførelse frem for udtryk. Den egentlige programflyvning kunne begynde.

Nu blev det svært, rigtig svært. De manøvrer man lige havde trænet, og mestrede på sikker vis, bliv nu mindre kønt at se på i himmelrummet. Selv om Aresti-diagrammet trolig sad monteret på instrumentbrættet, og sørgede for at holde styr på manøvre og rækkefølge, var man blot passagerer på sin egen flyvetur. Tørtræningen på jorden synes formålsløst og der var overload på harddisken, når man efter bedste besyv skulle huske hastighed, indgang og udgang, markere overgang til ny manøvre, huske manøvren, aflaste flyet, flyve manøvren og så igen samme problemstilling ved indgang til næste efterfølgende manøvre. Vores program bestod „kun“ af 8 sammensatte manøvrer, men det er rigeligt til at fylde rammen.

Træning gør som bekendt mester, Aresti-diagrammet blev blot noget man sporadisk kiggede ned på for at sikre, at det rul nu også var til højre, eller det stallturn nu også er til venste, og som erfaringen kom ind steg overblikket i programmet.

Jeg blev 90 kilo lettere torsdag eftermiddag og gennemfløj programmet første gang for mig selv. Senere samme aften fik også Lars Jensen fra Aarhus samme store oplevelse, og de to gange solo-øl kunne nydes med god samvittighed.

Fredag formiddag blev vi to nykårede solister præsenteret for flyvehåndbogen på Aviators SZD59 Acro. Håndbogen blev grundigt gennemgået, mens de resterende kursister kæmpede videre med programflyvningerne. Acro’en blev samlet i 13 meter konfigurationen. Efter en grundig indsigt i flyet, og dens ukomplekse handling fik Lars fra Aarhus første slæb til 4000 fod, smilet han havde på efter den flyvning overgik Colgate-smilet, han havde fra soloflyvningen dagen forinden!

FlyINverted200900006

Jeg måtte efterforske årsagen til dette eufori, og klargjorde mig til start i SZD59eren. Allerede under slæbet fornemmede man potentialet i Acroen. Efter udkobling, og de normale omskolingstests stod det klart at dette uden sammenligning er det sjoveste, mest underholdende fly jeg har været pind- og pedalbetvinger på. De efterfølgende flyvninger fyldte kun mere på fornøjelsen, nu behøvede man ikke længere hele symfonien med rorkoordinationen ved rul – man satte simpelt hen pinden over i den side man ville rulle til, og 2 til 3 sekunder senere var man level igen. Flik rul omkring 1 sekund. 8-punkts rul med tydelig markering kunne også testes. Slut med at nyde udsigten i rullet men i stedet bruge resurserne på at kontrollere begejstringen. Absolut en unik flyvemaskine, og som med de ekstra tipper monteret glider 40 - og kan tage 150 liter vandballast...

FlyINverted200900007

Brian Lassen efter første flyvning i SZD 59

Jeg fløj flere programflyvninger på den, og indlagde rul ind mellem manøvrerne, simpelthen fordi jeg ikke kunne lade være! Energien i flyveren er enorm i forhold til ASK21 og Puchacz. Jeg fløj også termik med den, og selv med de kun 13 meter spændvidde var det uproblematisk.

Fredag gik resten af kursisterne solo, og fik skrevet for avanceret kunstflyvning. Tre solo øl skulle så hældes indenbords, men det hører sig jo til. Lørdagen var en løssluppen dag, hvor vi kursister og instruktører fløj program med hinanden fra begge positioner i flyene. Jeg fik et par starter i ASK21’eren, men SZD59’eren trak mere, og havde kreeret noget, som vel nærmest kan betegnes som et afhængighedsforhold -afvænningen er efterfølgende bestemt ikke så lige til.

Vi valgte at indstille flyvningen kl. 15:00 lørdag, og vi kursister afholdte en lille surprice ceremoni for instruktører og slæbepiloter. Vi kunne derefter se tilbage på en helt igennem fantastisk uge med lærerig flyvning, god mad, fremstillet af deltagerne selv, hygge over øl om aftenen, og en masse flyvesnak med ligesindede. Der var en rigtigt god atmosfære, både blandt kursisterne, og instruktørerne, men også i særdeleshed med folkene fra Aviator, som udviste en eksemplarisk gæstfrihed. De deltagende FlyINverted piloter var så afgjort af samme støbning, og alle var med til at det blev en mindeværdig uge. Der var naturligvis også massevis af frustrationer når manøvrerne ikke ville lykkedes, men ugen kan ikke gengives i detaljer på denne forholdsvis begrænsede plads, men konklusionen er, at det uden tvivl er en uges ferie værd.

Udbytte

Kunstflyvning er endnu et rigtigt godt alternativ til S-certifikatets rettigheder og muligheder, og endnu en god motivationsfaktor til at forblive svæveflyver. Vi er jo ikke så mange længere.

Det er ikke som sådan det faktum, at man kan kontrollere flyet i meget unormale flyvestillinger, der er motiverende; men mere de små personlige succeser, når tingene lykkedes. Når man har gjort det godt kan følelsen nemt sammenlignes med en god strækflyvning, hvor man kun har lavet få, eller ingen taktiske fejl, eller en navigations- eller tour-flyvning i TMG, hvor alt bare har flasket sig. Forståelse ligger ikke i uvisheden, og det anbefales at det prøves.

Der skal være plads til forbedringer og udvikling i det, man fortager sig, ellers mistes motivationen og målet. Kunstflyvning er noget af det man aldrig bliver færdig med, og Xfaktoren til at forfine sin flyvning ud fra de værktøjer, man har tilegnet sig er en kæmpe del af drivkraften.

Der afholdes et par arrangementer for kunstflyvningsuddannede piloter i Danmark hvert år, og de har ofte, som vi havde det under FlyINverted ansøgt SLV om en kunstflyvningskasse som dækker højder fra 500 fod i bunden til 4000 i toppen. Det bliver så offentliggjort i NOTAM. Ideen er ikke, at man absolut skal fortsætte ned i 500 fod - personligt holdt jeg mig level i den højde og etableret i landingsrunden - men at foretage de avancerede manøvre i de lavere højder giver netop det spark til, at nu skal denne manøvre sgu laves perfekt, og selv i 1000 fod er der rigeligt med plads til fejl. Højdebåndet giver også meget mere arbejdshøjde i træningsøjemed.

Krav

Der er naturligvis visse krav, man som pilot skal indfri, før man kan begynde at tænke i kunstflyvningsbaner. Ud over den ret afgørende ting, som kaldet holdning, er „papirkravene“ sat til minimum 100 timer, men selv med den flyveerfaring kan avanceret kunstflyvning være en stor mundfuld at lære. Det har vist sig flere gange på FlyINverted gennem tiden, at der er en tydelig forbindelse mellem flyvetimer og hastigheden for indlæring og beståelsesfrekvens under kunstflyvningsuddannelsen. Derudover skal man være i rigtig god flyslæbstræning, da flyslæb i sig selv er krævende - og kunstflyvningen endnu mere krævende. Med en målrettet indsats, en masse stræk, og deltagelse i diverse konkurrencer såsom SAC og DM kommer timer og flyslæbsfærdigheder mere eller mindre af sig selv. Kunstflyvning behøver ikke at være et mål, men et middel til at forfine sine flyvefærdigheder, og som bidrager med store personlige højdepunkter. Det udvider muligheden for indholdsrig flyvning også på dage, og aftener, hvor vejret ikke er til termik- og stræk flyvning.

Lad dig ikke friste! Kunstflyvning er naturligvis ikke noget man selv skal eksperimentere med. I forkerte hænder kan et „heldigt“ udfald „blot“ betyde strukturelle skader, og mindre heldigt være fatalt. Der er procedurer for alle manøvrer, og de skal kendes og prøves med instruktør gennem målrettet uddannelse. Dette er naturligvis ikke kun gældende for kunstflyvning men mange andre aspekter i flyvning. Man lærer nogle færdigheder i et kunstflyvningsforløb, som ikke blot sikrer, at man kan håndterer en situation, som ikke forløber planmæssigt, men også gøre det med minimum af belastning for flyet og en selv. Vi sender ikke folk på stræk uden stræktilladelse, men sikrer, at de har de nødvendige færdigheder og holdninger til at tage de rigtige beslutninger. Det samme er gældende for kunstflyvning. Gennemsnittet for antal starter på FlyINverted 2009 lå omkring 25 starter pr. deltager (søndag til lørdag). Så det siger sig selv, at der ikke plads til meget andet, når man skal lære avanceret kunstflyvning på et intensivt kursus, og det er benhårdt i alle aspekter. Antal hop pr. dag lå mellem tre og otte, men fem er absolut målet. Det er svært at kaperer meget mere, inden man møder det berømte indlæringsplateau.

FlyINverted200900008

Men det er sjovt, og det er udviklende. Og kan ikke anbefales nok. Der er noget i støbeskeen omkring kunstflyvningsuddannelse på EKHG, men det skal bestemt ikke afholde nogle for at ansøge om optagelse på FlyINverted 2010, og deltage i et koncentreret forløb i Vesthimmerland. Det er bestemt en intensiv oplevelse, som jeg kun kan anbefale varmt. Vi kan ikke håndtere tilsvarende intensive forløb på EKHG. Men derimod nok mere en ugentlig dag, hvor vi afholder kunstflyvning. Der arbejdes med flere opstillinger på dette. Mere herom senere. Vi er allerede nu i gang med at forfine vores færdigheder på EKHG, typisk fredage – så hvis du vil se og mærke, hvad det drejer sig om, og trænger du til et flyslæb til 4000 fod skal jeg nok hjælpe dig af med højden. Lars Jensen fra Aarhus har også tilkendegivet at ville bidrage med denne service. Derudover kan dette tænkes, at vi disse dage også kommer til at se en funklende ny ASK21 med spinkit, som til dagligt har til huse i Aarhus.

Brian Uhre Lassen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aarhus Svæveflyveklub